Ons programma - uw profijt

Met de U-waarde wordt de warmtedoorgang van een bouwonderdeel of een component hiervan (muur, dak, ramen, profielen, glas etc.) gekenmerkt. Met de invoering van de energiebesparingsverordening (EnEV) dient de U-waarde volgens de Europese geharmoniseerde normen te worden bepaald.
 Als systeemaanbieder van raam- of raamprofielen zijn wij verplicht om voor de profielen of profielcombinaties de Uf-waarde vast te leggen.

Dit gebeurt op basis van metingen volgens DIN EN 12412-2 of berekeningen volgens DIN EN ISO 10077-2. Om niet alle mogelijke profielcombinaties in een systeem apart te hoeven meten of berekenen, zijn in de ift richtlijnen WA-01/1 en WA-03/1 procedures voor de definiëring van de systeemafhankelijke eigenschappen vastgelegd, waaruit voor raamprofielen uit de verhouding van de hoogte van de isolatiezone(s) tot de totale aanzichtbreedte B en bij gevelprofielen vanuit de binnendiepte van de profielen, Uf-waarden kunnen worden afgeleid.

Deze kenmerken zijn gebaseerd, hetzij op de officiële testrapporten van ift Rosenheim of op de eigen berekeningen in overeenstemming met de norm.

Voor het exact berekenen van de U-waarde kunt u gebruik maken van de volgende excel-werkbladen:

Error

U heeft het maximale aantal documenten bereikt. Laat u zich de download-link toezenden of verwijdert u niet meer benodigde documenten.

naar ""Mijn documenten""

Indien u meer documenten wenst op te slaan, kunt u zich aanmelden of registreren.